Naše služby

 • Elektroinštalácie silnoprúd a slaboprúd
 • Elektrické prípojky
 • Opravy elektroinštalácií
 • Led osvetlenie
 • Elektrické vykurovanie
 • Priemyselná inštalácia
 • Meranie a regulácia
 • Bleskozvody
 • Porevízne závady
 • Pozáručná oprava elektrického ručného náradia Bosch
 • Alarmy a kamery
 • Audio / video vrátnik
 • Revízie domov, bytov, objektov, výrobných hál, ručného elektrického náradia a pod.
 • Odborná inštalácia elektrických spotrebičov, strojov a zariadení
 • Poruchová služba – havarijný servis 24/7
 • Externá údržba
 • Drobné stavebné práce